Manifest de presentació de la plataforma en defensa dels drets de les persones amb diversitat funcional visual

“No ho veiem clar” som una plataforma que defensa els drets de les persones amb diversitat funcional visual, i que es crea per assolir el ple reconeixement i respecte del col·lectiu per part de la societat i les institucions.

En aquest sentit, reivindiquem la plena aplicació del Reial decret 1494/2007, que estableix les condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i els mitjans de comunicació social. Exigim també que totes les webs, aplicacions i plataformes digitals siguin accessibles i fàcils d’utilitzar per a les persones amb diversitat funcional visual.

Demanem la plena aplicació de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, que estableix mesures per garantir la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació i l’accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat. Això inclou la garantia d’accessibilitat als espais públics, els edificis i els mitjans de transport, així com la inclusió efectiva de les persones amb diversitat funcional visual en tots els àmbits de la vida.

Així mateix, exigim que es respecti el Protocol Facultatiu de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides de l’any 2006, ratificat per Espanya l’any 2008, que reconeix el dret de les persones amb discapacitat a gaudir de tots els drets humans i les llibertats fonamentals en igualtat de condicions que la resta de la societat.

Demanem també el compliment de la resolució sobre la discriminació lingüística que pateixen les persones cegues catalanoparlants amb els dispositius digitals, aprovada per àmplia majoria al Parlament de Catalunya el 15 de desembre de 2022, i que reclama que el Govern de Catalunya actuï de forma contundent per a assegurar el ple gaudi dels drets lingüístics de les persones cegues catalanoparlants, que en aquests moments es troben doblement discriminades.

Amb aquest objectiu, organitzarem la nostra tasca en tres eixos complementaris:

  • Incidència política i institucional (millora normativa i, o la seva correcta aplicació)
  • Difusió de les discriminacions que pateix el col·lectiu (a través d’exemples concrets)
  • Accions de carrer per a visibilitzar i conscienciar la població (activisme)
    En definitiva, reivindiquem el dret a la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació i l’accessibilitat per a les persones amb diversitat funcional visual, i exigim que les institucions i la societat en general facin tots els esforços necessaris per garantir aquest dret fonamental a totes les persones.

Publicada

a

per

Etiquetes: