La nostra història (segona part): La carta a Apple

[Escrit enviat per diversos canals en anglès i en català a partir del dos d’abril de 2022]

Qui tramet aquest document, preocupat per la presència de l’idioma català dins les noves tecnologies i, molt especialment, per la dificultat de l’ús que aquestes tenen per a les persones de parla catalanes cegues o amb baixa visió,

MANIFESTA:

Que el gener del 2017 es va editar el document de 90 pàgines «Propostes per a Catalunya en matèria de diversitat funcional i visual», patrocinat i fomentat per la plataforma CECSCAT.CAT, que està incorporada al Registre de grups d’interès de Catalunya, dins els Departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en el seu sector públic, amb el número d’identificació 91.

Que es considera en uns 10 milions el potencial de persones que poden emprar el català.

Que el català és present dins l’àmbit digital, on en general ha gaudit d’una bona posició en els sistemes operatius de telèfons mòbils, ordinadors, plataformes digitals, etc. I que els catalanoparlants han acollit amb molta satisfacció les versions disponibles i en fan un ús destacat.

Que existeixen eines com el projecte AINA (https://www.projecteaina.cat/), que desenvolupa el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb el Centre de Supercomputació de Barcelona i de domini públic, que permetran incorporar el català en assistents de veu.

Que la nostra és una llengua dels sistemes d’Apple i a Safari i ja s’hi poden fer recerques. A més a més, al QuickType Keyboard es pot dictar en català.

Donat que en el tractament dels diferents idiomes a la Unió Europea no existeix cap problema per a la seva traducció verbal o escrita, donat que Siri ja es troba disponible en llengües amb un pes demogràfic similar o menor al del català, com ara el danès o l’hebreu.

I que el col·lectiu de discapacitats de parla catalana ocupa un percentatge similar als d’altres països de la U. E.

SOL·LICITA

A l’empresa Apple que, com a fabricant de tecnologia de la comunicació, particularment de l’iPhone, del cercador Siri i del lector de pantalla VoiceOver, tingui en compte l’idioma català en el programari d’assistència de veu.

Ben segur que pot ser un nínxol econòmic molt interessant —a més de prestar un elevat servei social i, en aquest cas, també de justícia i equitat—, que atorgaria alhora un tracte igualitari i no excloent a la nostra llengua.

Per les raons exposades, l’emissor d’aquest manifest s’adreça a l’empresa Apple, com a capdavantera en la tecnologia digital per tal que, en el seu assistent de veu, el català sigui també una de les opcions per triar entre les llengües que s’ofereixen.


Publicada

a

per

Etiquetes: