La nostra història (darrera part): Com continuem endavant

Doncs ara ja estem preparats i il·lusionats, d’ara en endavant ens posarem en marxa:

Vetllarem per que les persones cegues o deficients visuals no trobin barreres als afers de cada dia.

Estarem alerta per el compliment de la resolució sobre la discriminació lingüística que pateixen les persones cegues catalanoparlants amb els dispositius digitals, aprovada per àmplia majoria al Parlament de Catalunya

Amb aquest objectiu, organitzarem la nostra tasca en tres eixos complementaris:

  • Incidència política i institucional (millora normativa i, o la seva correcta aplicació)
  • Difusió de les discriminacions que pateix el col·lectiu (a través d’exemples concrets)
  • Accions de carrer per a donar visibilitat a la causa i conscienciar la població (activisme)

Publicada

a

per