La nostra història (novena part): El Parlament ens recolza, les imatges

15 de desembre de 2022, imatges d’un dia que no podem oblidar:


Publicada

a

per