La salut no és del tot accessible a Catalunya

L’accessibilitat digital garanteix que els usuaris amb necessitats d’accessibilitat tinguin la mateixa experiència d’ús d’un lloc web o producte digital que la resta d’usuaris. El Diari de la Discapacitat va publicar aquest article i n’hem extret aquesta reflexió.

Les barreres d’accessibilitat que podem trobar a les pàgines web afecten principalment als usuaris amb discapacitat visual (per exemple, una persona cega, una persona amb baixa visió o una persona amb ceguesa al color o daltonisme), amb discapacitat motora (per exemple, una persona amb paraplegia que no pot moure les extremitats o una persona amb la malaltia de Parkinson que té dificultat per controlar els seus moviments), entre d’altres.

En el cas de l’accessibilitat web, es pot definir com la disciplina que permet que qualsevol persona pugui navegar per un lloc. Quan una pàgina web està dissenyada, desenvolupada i editada dels criteris esmentats, tots els usuaris —incloses les persones amb discapacitat— tenen garantit el seu accés a la informació.

Per llei, s’haurà de “garantir” l’accés “de les persones amb discapacitat” a les “informacions relatives a situacions d’emergència, incloent-hi les comunicacions i els anuncis en situacions de catàstrofes naturals i crisi de salut pública”. Aquestes hauran de difondre’s de manera clara, comprensible i accessible a través dels serveis de comunicació audiovisual corresponents.

El 10 de maig va entrar en vigor una nova llei que transposa una directiva europea que estableix objectius comuns a l’accessibilitat de determinats productes i serveis. Aquesta indica que la informació en determinats llocs web i les aplicacions mòbils ha d’estar disponible: a través de més d’un canal sensorial, ha de ser “fàcil d’entendre” s’ha de presentar “d’una manera que es pugui percebre”, les lletres del text han de tenir “un tipus de mida adequada” perquè ho interpretin els assistents de text i els “formats assistencials alternatius” han de poder interpretar correctament el contingut.

A més, les companyies “d’especial transcendència econòmica” i que prestin serveis al públic han de garantir per llei a les seves pàgines web “el nivell mitjà dels criteris d’accessibilitat al contingut generalment reconegut”.

Això no obstant, no és obligatori quan no es pugui oferir una solució tècnica que permeti la seva accessibilitat.

En el cas que presentem tot seguit, es compleix aquesta norma?

En la declaració d’accessibilitat de la web «La Meva Salut» el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web CatSalut de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Volem fer notar la nostra disconformitat, amb la manera en què s’ha implementat l’accessibilitat a la web i l’aplicació, ja que considerem que no es compleix prou.

Un estament públic ha de complir amb el màxim rigor totes les normes d’accessibilitat. Totes les webs de l’administració pública tenen l’obligació de complir amb aquests criteris, no fer-ho crea discriminació, precisament en qui té més dificultats, en el cas que presentem en persones cegues o deficients visuals, i més tractant-se d’una eina tan imprescindible pels ciutadans com és l’accés a la salut.

La Meva Salut disposa d’una aplicació, en què una persona cega no pot demanar hora el seu metge de capçalera, ja que quan l’usuari accedeix a l’opció d’afegir la data, surt un calendari que és inaccessible als lectors de pantalla, o que no s’hi pot accedir; a més a més les vacunes van per un codi de colors, a les econsultes l’usuari cec es perd pels menús, a vegades el focus se’n va i canvia d’idioma; cada any l’usuari cec es veu obligat a canviar la contrasenya, tot i que l’accés es fa habitualment per empremta digital. Per totes aquestes raons, l’usuari es veu obligat a demanar ajuda a una persona vident per sortir de l’enrevessament.

Considerem que els criteris d’accessibilitat són insuficients, com indica la consultora TOTHOMweb, «parcialment conforme»; la web de Salut de la Generalitat de Catalunya ha de ser Conforme als criteris d’accessibilitat del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Demanem a la Generalitat de Catalunya que apliqui el Reial decret 1112/2018 amb el criteri CONFORME a l’accessibilitat, i que apliqui les pautes d’accessibilitat recomanades pel W3C (World Wide Web Consortium) a tota la web de CatSalut i que faci les revisions oportunes pel bon funcionament de l’aplicació de La meva salut.

Auditoria d’accessibilitat externa de l’aplicació i web «La Meva Salut»

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre:

 • En alguns moments l’usuari pot ser redirigit a pàgines externes al web (secció d’accessibilitat, contacte de la generalitat, etc.). Aquest fet pot provocar una navegació i identificació incoherents (criteri 3.2.3 i 3.2.4 de les WCAG 2.1).
 • En aquesta declaració d’accessibilitat no es recullen les barreres de les pàgines externes tot i que formin part del procés de navegació.
 • El lloc web conté imatges i vídeos sense contingut alternatiu (criteri 1.1.1 de les WCAG 2.1).
 • En alguns audiovisuals manquen subtítols i audiodescripcions (criteris 1.2.2 i 1.2.3 1.4.12 de les WCAG 2.1).
 • Els documents PDF no tenen marcat de taules i encapçalaments (criteri 1.3.1 de les WCAG 2.1).
 • L’estructura d’encapçalaments de les pàgines conté alguns salts en la seva jerarquia (criteri 1.3.1 de les WCAG 2.1).
 • La seqüència de lectura a través del teclat pot no ser significativa en totes les pàgines (criteri 1.3.2 de les WCAG 2.1).
 • S’ha fet ús del color per transmetre informació sense proporcionar una alternativa (criteri 1.4.1 de les WCAG 2.1).
 • El redimensionament del text pot fer que alguns continguts se superposin (criteri 1.4.4 de les WCAG 2.1).
 • S’han inclòs imatges de text (criteri 1.4.5 de les WCAG 2.1).
 • El contrast entre el text, alguns elements i el fons no acompleix els criteris per considerar-se suficient per a tots els usuaris (criteris 1.4.3 i 1.4.11 de les WCAG 2.1).
 • El focus del teclat no és visible quan es navega per tots els elements del web (criteri 3.3.2 de les WCAG 2.1).
 • S’han inclòs elements en moviment sense un mecanisme que permeti aturar-los (criteri 2.2.2 de les WCAG 2.1).
 • Els texts dels encapçalaments i etiquetes, així com les instruccions d’aquestes, poden no ser comprensibles per tots els usuaris (criteri 3.3.2 de les WCAG 2.1).
 • L’idioma general de les pàgines no s’ha indicat a totes les analitzades (criteri 3.1.1. de les WCAG 2.1).
 • Algunes parts del web que estan en idiomes diferents del general no s’han marcat amb el canvi de llengua corresponent (criteri 3.1.2 de les WCAG 2.1).
 • En alguns formularis no s’identifiquen els errors que l’usuari pugui cometre i tampoc se li ofereixen suggeriments per corregir-los (criteris 3.3.1 i 3.3.3 de les WCAG 2.1).
 • Alguns elements interactius no són accessibles per als lectors de pantalla (criteri 4.1.2 de les WCAG 2.1).
 • El validador automàtic del consorci W3C indica que hi ha errors en el codi HTML i en el dels fulls d’estil CSS (criteri 4.1.1 de les WCAG 2.1).

Resultat de l’auditoria

Aquest lloc web és «parcialment conforme» amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Preparació de l’auditoria

La present declaració va ser preparada el 17 de maig de 2021.

El mètode utilitzat per preparar la declaració va ser l’auditoria d’accessibilitat externa duta a terme per la consultora en accessibilitat web TOTHOMweb.

Darrera revisió de la declaració: 17 de maig de 2021.


Publicada

a

per

Etiquetes: