Accessibilitat a la via pública

Hola a tothom! 

Després de l’estiu, retornem amb les bateries carregades i ho fem fent-vos una breu pinzellada sobre la llei Pública d’accessibilitat en els espais urbanitzats. Des de la nostra plataforma, No ho Veiem Clar, us volem donar a conèixer alguns punts d’aquesta normativa Pública d’accessibilitat. 

Aquesta llei, malauradament, no es compleix adequadament o, en la majoria d’aspectes i municipis, simplement no s’aplica; és vergonyós la forma en què s’està duent a terme per part dels consistoris que són els qui haurien de vetllar pel seu compliment.

El sis d’agost de 2021, va ser publicada al BOE la norma TMA/851/2021 sobre l’accessibilitat i no discriminació en els espais públics urbanitzats. Aquesta norma va començar a aplicar-se el 2 de gener del 2022.

Però què diu exactament aquesta normativa?

Bé, aquesta nova llei pren com a referència les normes ISO internacionals i les aplica a l’UNE, que és el sistema de normalització que s’utilitza a l’estat espanyol.

A més de definir diverses normes relacionades amb els paviments tàctils, les places d’aparcament, els semàfors acústics… també parla de les amplades i disposicions dels itineraris accessibles. Concretament en parla l’article 5, punt 2 (es pot consultar a https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/estudios_y_publicaciones/guia_accesibilidad.pdf

Segons aquesta normativa, tots els itineraris accessibles haurien de garantir una amplada mínima d’1,80 m «aquesta és un aspecte clau» i moltes vegades no es compleix a causa de diversos factors.

Per una banda, ens trobem amb tota mena d’obstacles dins la zona que delimita aquesta normativa, com són motocicletes i vehicles de totes dimensions aparcats dins aquesta àrea delimitada, cartells promocionals a les voreres, en definitiva, tota mena d’obstacles. Fins i tot en trams amb senyalització tàctil (una guia de punts per resseguir amb el bastó) ens troben sovint amb l’impediment de la lliure circulació de les persones que en fem ús, amb els greus problemes que la situació suposa.

Per altra banda, tenim el problema de la lentitud en l’aprovació i aplicació d’aquestes normatives. Des de principis del 2023, està pendent l’aprovació d’un nou codi d’accessibilitat a Catalunya que inclou l’ampliació de supressions pel que fa a barreres arquitectòniques. També inclou l’obligatorietat que, tant els immobles de nova construcció, com els existents actualment, compleixin la normativa pel que fa a l’accessibilitat, en cas contrari queden subjectes a l’aplicació de noves sancions pel seu incompliment. 

El problema rau en el retard de l’aplicació d’aquestes mesures, primer es deia al segon trimestre de 2022, després el 2023 i encara continua pendent.

Amb tot això, sembla que les coses o es vulguin fer a mitges o que no acabin de tirar endavant. Com si l’accessibilitat i suprimir barreres no interessés a tothom. 

És molt trista la situació, és decebedor que encara anem per aquest camí, però tot plegat ens enforteix per continuar lluitant pel compliment dels acords que ens afecten.

Creiem que el principal problema de tots aquests incompliments és la manca de voluntat d’alguns regidors i regidores que es desentenen de les obligacions que tenen com a responsables en l’àmbit municipal. Ja sigui per desconeixement de la norma (cosa que seria molt preocupant perquè es tracta d’una llei que han de conèixer) o simplement perquè no comporta un benefici econòmic o prevalen interessos d’altres sectors per sobre del col·lectiu de persones invidents. També ens trobem en el fet que sembla ser un tema en el qual la societat en general no presta atenció. 

Tot i això, si els ajuntaments fessin pedagogia sobre aquesta problemàtica, començant per escoles i centres cívics i apliquessin les sancions corresponents, la població en general a poc a poc seria conscient de la problemàtica del nostre dia a dia.

Com a persones invidents, moltes vegades ens hem trobat obstacles a la via pública, plataformes úniques sense senyalitzacions, vehicles mal aparcats… i tot això és per desconeixement, tant de la població en general com dels ajuntaments. 

És una llàstima que avanci tan lentament.

Des de la nostra plataforma, hem començat a treballar perquè aquesta normativa es compleixi. Hem parlat amb diversos ajuntaments de les poblacions on el nombre d’incidències és més elevat i continuarem lluitant pels nostres drets, per tal que no siguin uns drets trepitjats tan sovint com passa a hores d’ara. Uns drets que poden ser els de qualsevol persona en un moment determinat de la vida.

És necessari que se’ns escoltin als ajuntaments, als mitjans de comunicació.

Tot comença per vosaltres que llegiu aquest article. Si us trobeu amb incompliments de la normativa, si veieu una infracció d’accessibilitat, ho heu de notificar perquè la regidoria corresponent de l’ajuntament en qüestió, estiguin al corrent de la incidència. 

Pensem que ningú desitja una societat on una part de la població es trobi exclosa del dret de gaudir de caminar lliurement, pel perill que suposa impactar contra un obstacle que no hi hauria de ser. 

Per tot plegat, som-hi!, amb la col·laboració de tots i totes estem segurs que anirem millorant la situació.

Fins a la pròxima!


Publicada

a

per

Etiquetes: