Accessibilitat a edificis públics

Seguint el fil que vam començar amb l’anterior article, avui volem parlar-vos d’un tema que considerem de gran importància: l’accessibilitat dels edificis públics per a les persones cegues.

És hora que en general es prenguin consciència de la necessitat imperiosa de garantir-nos aquest dret fonamental. L’accessibilitat no s’ha d’entendre com un tema opcional o com un luxe, sinó que es tracta d’una necessitat per a tothom. 

La llei ja estableix clarament les normes d’accessibilitat que han de complir els edificis públics. És responsabilitat dels organismes públics, com ajuntaments i la Generalitat, vetllar pel compliment de les normatives.

Hem de ser conscients de la importància de l’accessibilitat i no podem quedar-nos callats davant d’aquesta situació injusta. Cal instar als nostres governants que prenguin accions concretes om és l’adaptació i manteniments dels edificis existents i garantir que es compleix la normativa a noves construccions.

És important destacar que l’accessibilitat no només ens beneficia a les persones cegues, sinó a la població en general. L’accessibilitat és un dret universal i una responsabilitat compartida.

Les persones cegues ens enfrontem a nombrosos reptes en el nostre dia a dia, i la dificultat o manca d’accessibilitat als edificis públics només agreuja aquests reptes.

Alguns dels aspectes clau que s’haurien de tenir en compte són:

1️⃣ Senyalització tàctil: Aquesta senyalització consisteix en l’ús de superfícies tàctils com braille o relleu per indicar informació rellevant, com ara noms de sales, números d’habitacions o indicacions de sortida d’emergència. Aquesta senyalització ha de ser clara i fàcilment detectable per tal que les persones cegues puguem orientar-nos i trobar fàcilment les diferents àrees i serveis.

Guies i baranes: Aquestes guies han de ser clarament diferenciables dels altres elements de l’edifici, com ara parets o mobles. Les baranes també han de ser fàcilment detectables al tacte, un terra rugós per assenyalar quan hi ha escales o altres obstacles a la vora, en definitiva, un suport adequat per a les persones cegues mentre es desplacen per l’edifici.

2️⃣ Sistemes de navegació: Implementar sistemes de navegació auditiva, com ara guies de veu o aplicacions mòbils, pot ajudar les persones cegues a moure’s de manera autònoma dins dels edificis públics, evitant obstacles i trobant les rutes més adequades.

3️⃣ Accés a la informació: És fonamental que la informació present en els edificis públics estigui disponible en formats accessibles per a les persones cegues, com ara documents en braille, audiollibres o versions digitals accessibles. Veiem uns exemples:

Sales d’espera: l’avís de número de torn de visita en una sala d’espera ha de ser amb tecnologia audible per tal que les persones cegues que estem esperant.

Museus públics: Per millorar l’accessibilitat per a les persones cegues i deficients visuals en aquests espais, és essencial proporcionar-los l’accés a la informació de manera accessible. Això pot incloure que la informació estigui escrita amb Braille i àudio-guies.

Biblioteques públiques: Han d’estar equipades amb ordinadors que incorporin lectors de pantalla, magnificadors de pantalla i línia Braille per facilitar la lectura; també fora important incorporar alguna tele-lupa per tal que una persona amb reste visual pogués ampliar la lletra per facilitar-li la lectura.

4️⃣ Infraestructura adaptada: La distribució racional de l’espai és una de les característiques més necessàries perquè les persones cegues ens sentim més segures a l’hora de desplaçar-nos, això consisteix a no trobar-nos entrebancs dins les sales i els passadissos, en definitiva un espai endreçat. També els edificis públics han de comptar amb rampes, ascensors i banys adaptats per garantir l’accessibilitat de les persones cegues, permetent-los desplaçar-se de forma autònoma i utilitzar els serveis sense dificultats.

5️⃣ Sensibilització i formació: És crucial que el personal dels edificis públics rebi una formació adequada sobre com interactuar amb les persones cegues i com proporcionar-los assistència si és necessari. Això pot incloure coneixements bàsics sobre l’ús de l’alfabet Braille, com comunicar-se de manera efectiva amb les persones cegues i com oferir suport en la navegació per l’edifici i, d’aquesta manera, poder oferir una atenció adequada i comprensió a les persones cegues.

En resum, és hora que tots ens mentalitzem de la necessitat d’adaptar els edificis públics per a les persones cegues. És una qüestió de justícia i igualtat. No podem permetre que les barreres arquitectòniques limitin la llibertat i l’autonomia de ningú.

Demanem als poders públics que prenguin accions immediates per garantir l’accessibilitat per a tothom.

Tots tenim dret a viure en una societat inclusiva i justa!

Esperem que aquest article d’opinió us hagi agradat i que pugui contribuir a conscienciar la població sobre la importància de l’accessibilitat per a les persones cegues.

Estem segurs que amb la col·laboració de tots vosaltres podem millorar els nostres drets dia a dia, fent un món millor per a tots.Publicada

a

per

Etiquetes: