Guia de consum accessible

Guia que recull els drets que tenen les persones consumidores amb diversitat funcional o intel·lectual per ajudar-les a ser més autònomes a l’hora de contractar nous serveis o comprar productes.

Podeu accedir-hi en aquest enllaç: Guia de consum accessible

Es tracta d’una guia molt útil. Convidem a organismes i càrrecs polítics en facin lectura i vetllin per la defensa i compliment del seu contingut.


Publicada

a

per